Post-Car(d) Urbanism


What will our cities look like in the future, especially if we change the way we get around?

Many people are asking - what about the car-free city? Is it possible? How might it happen? And what other alternative outcomes might the future hold?

Click below to help crowd source the future!

Forskningsprojektet Post-Car(d) Urbanism genomförs vid KTH i Stockholm. Projektet använder nya scenariomodeller, simuleringar och konstnärliga metoder för att visualisera sannolika framtider för svenska städer och deras transportsystem. Projektet är finansierat av FORMAS. För hjälp, kontakta help@postcardurbanism.com.