Post-Car(d) Urbanism

Home | About | Team | Contact | Delta i projektet


Du kan delta i projektet


Hur föreställer du dig en urban miljö utan bilar? Kanske gratis luftburen kollektivtrafik eller andra, helt nya, transportmedel. Oavsett vad du har för bakgrund så är vi intresserade av din syn på saken. Vi pratar om lösningar som ännu inte finns och du är fri att tänka fritt och stort. Hur skulle transportsystemet kunna se ut i just din stad om 200 år? Har du en idé, en vision eller en konkret lösning på ett problem? Då vill vi att du hör av dig till oss. Vi jämför och analyserar allt från forskningsrappporter till konst och tankar från lekmän i vårt projekt: Post car(d) Urbanism.


En bonus till alla våra bidragsgivare


Som bonus får du som delar med dig av material till projektet ta del av andras bidrag. Vi kommer att sammanställa flera nya gestaltningar och analyser 2019 där du kan följa vårt arbete. Detta är alltså ett erbjudanden som handlar om hur du kan hjälpa oss samtidigt som du får en bonus som tack för ditt deltagande.
För hjälp, kontakta help@postcardurbanism.com.